Socialstyrelsen: Antal vårdkontakter med någon av diagnoserna U08.9, Z86.1A eller U09.9, uppdelat per vecka

API

Source: Socialstyrelsen

Dataset contains 228 records
Field JSON Schema type Vega-Lite types # null # distinct Min Max Mean Median Stdev
week string nominal 0 76 2020-21 2021-43 - - -
number_healthcare_contacts integer quantitative 78 131 4 844 280.753 242.5 224.962
diagnosis_code string nominal 0 3 U08.9 Z86.1A - - -
Download
Owner: arnold
Storage: 23.2 kB
Modified 2021-11-12T06:46:51.660Z
Created 2021-07-08T09:26:31.437Z

DataGraphics 0.12.5