Socialstyrelsen: Antal vårdkontakter med någon av diagnoserna U08.9, Z86.1A eller U09.9, uppdelat per vecka

API

Source: Socialstyrelsen

Dataset contains 204 records
Field JSON Schema type Vega-Lite types # null # distinct Min Max Mean Median Stdev
week string nominal 0 68 2020-21 2021-35 - - -
number_healthcare_contacts integer quantitative 70 116 4 841 277.746 241 237.58
diagnosis_code string nominal 0 3 U08.9 Z86.1A - - -
Download
Owner: arnold
Storage: 20.8 kB
Modified 2021-09-09T05:12:13.302Z
Created 2021-07-08T09:26:31.437Z

DataGraphics version 0.10.2