Socialstyrelsen: Unika patienter med någon av diagnoserna U09.9 eller Z86.1A/U08.9, uppdelat på kön och ålder

API
<p>Source: <a href="https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/">Socialstyrelsen</a></p>
Dataset contains 18 records
Field JSON Schema type Vega-Lite types # null # distinct Min Max Mean Median Stdev
diagnosis_code string nominal 0 2 U09.9 Z86.1A/U08.9 - - -
number_of_patients integer quantitative 0 18 186 20618 4250.22 2147 5413.6
age_group string nominal 0 3 0-17 70 - - -
sex string nominal 0 3 all male - - -
Download
Owner: arnold
Storage: 2.4 kB
Modified 2022-06-09T08:56:39.505Z
Created 2021-07-08T10:56:21.135Z

DataGraphics 1.0.4